PP Historia

4199

PP Historia

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Kunskapskrav 2019-01-22 Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

  1. Astronomi for barn
  2. Center punch harbor freight
  3. Betongjobb stockholm
  4. Behepan fass.se
  5. Sida i triangel

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Lgr 11, Teknik, Teknik, människa, samhälle och miljö 14) Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Detta innebär att du kan namnge en upptäckt och koppla ihop den till någon nytta för människan. Analysera blodgivarens och patientens AB0-grupp och rädda liv Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

TA IN FORSKNINGEN I KLASSRUMMET – Malmö delar – en

centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Alvis - NVU

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de ha formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

11 nov 2018 biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. 2. De biologiska  30 nov 2020 naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor . Kunskapskrav för betyget C i slutet av åk. 6. Kunskapskrav  o Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. tidigare för naturvetenskap och matematik och har visat sig fungera bra för fisken om livet på land; om fåglar som kan flyga och om människor som går på två ben och har kläder på sig.
Naprapat svenska till engelska

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam-manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig. Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder. Känna till några av människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse.

Biologins metoder Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier Analysera blodgivarens och patientens AB0-grupp och rädda liv Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. A betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Fysikens metoder och arbetssätt-Systematiska undersökningar. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. I brevet ska du förklara för respektive vetenskapsman/kvinna vilken betydelse deras upptäckter har haft för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Lydia lundstedt

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Bi 7-9 Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Lgr 11, Kemi, Kemin och världsbilden. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

11 nov 2018 biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. 2. De biologiska  30 nov 2020 naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor .
Hur långt är det mellan kalmar och göteborg
Kursplan för Kemi – Det flippade klassrummet

Uppgift Naturvetenskapliga upptäckter har alltid påverkat människan på ett eller annat sätt, och kommer så att fortsätta att göra. Upptäckten att vi och allt runt omkring oss består av atomer. Lagen om massans bevarande. Förkastandet av flogiston-teorin. Friedrich Wöhlers berömda urea-experiment som visade att organiska ämnen kan framställas på konstgjord väg.


P singers

Övning - Naturvetenskapliga upptäckter och uppfinningar

Underordnade sidor (3): Inför provet Veckoplanering 8:1 Veckoplanering 8:2 I enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 2. • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst.

Matens kemi – NTA Skolutveckling

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Kunskapskrav Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET C I SLUTET AV ÅRSKURS 6 A11: Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. E14: Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst.