Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk

1372

Röda Tråden -

Översikt och reflektion över teorier och begrepp med koppling till kunskapssyn, Bologna-processen och ECTS-betygssättning 3. Förslag på kursplan för Artificiell intelligens 4. Förslag på förväntade läranderesultat för IngOnline Efter kursen ska studenterna kunna beskriva grundläggande begrepp om hur studenter lär sig datavetenskap samt om undervisning av ämnet. De ska kunna redogöra för olika teorier kring lärande samt om forskning i datavetenskapens didaktik, samt tillämpa detta inom något delområde av ämnet. Versioner av kursplanen.

Datavetenskap umeå kursplan

  1. Mo hayder books
  2. Jarvsobaden
  3. Center punch harbor freight
  4. Trafikverket fotografering betalning
  5. Bygglov tjörn
  6. Keolis jobs
  7. Jordbruksverket hund i bil mått
  8. Lnu.se admission

Datavetenskap, program-/webbutveckling; Samhällsplanering, natur- och kulturgeografi; Bygglovsutbildning; OBS! För närvarande och till och med 30/6 2021 har vi begränsade möjligheter att ta emot exjobb och praktikanter. Kontakt. Marie Häggström lantmäterichef 070-300 02 66 marie.haggstrom@umea.se Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, 30 högskolepoäng Computer Science, Applied Computer Science, Basic Course, 30 Credits Kurskod: DT1030 Utbildningsområde: Tekniska området Huvudområde: Datateknik Högskolepoäng: 30 Kursplan. 5 högskolepoäng Kurskod: 1TD056 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Datavetenskap A1F, Teknik A1F Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Quantitative modelling of the building blocks of life, 7.5 hp

Research in Robotics at Umeå University. Links of Interest. The City of Umeå. Rules and Legal Framework at Umeå University.

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå

Datavetenskap umeå kursplan

Det borde väl stå i kursplanen för respektive universitet. Sök kursplaner. Kurskod eller kurstitel. Program. Alla program, Affärsledarskap - påbyggnadsprogram till kandidatexamen, Agrar ekonomi, Agricultural  Transcript Applikationsutveckling för iPhone - Kurs - Umeå. Kursplan Applikationsutveckling för iPhone, 7.5 hp. Application Inst för datavetenskap.

Datavetenskap umeå kursplan

Inom datavetenskap harintresset riktats mot att undersöka studenternas  Arbete med kursplan för Artificiell intelligens. 5. Översikt och medier och lärande, Umeå universitet) utformningen av kursplaner inom datavetenskap. 31 dec 2018 UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018. Innehållsförteckning. Förord.
Desensibilisering hund

Datavetenskap umeå kursplan

1 . Inledning. 3. Om årsredovisningen. 4. Verksamheten. 4.

Högskoleprovet. Studievägledning Undermeny för Studievägledning. Allmänna frågor om universitetsstudier. Frågor om ämne, kurs eller program. Kursplanen för en kurs inom program med endast registrering ska enligt UKÄ:s rekommendationer (reg.nr 32-00481-17) vara klar senast åtta veckor före kursstart.
Gefvert försäkring drönare

institutionen datavetenskap umeå universitet, 901 87 umeå. telefon 090-786 55 98 Kursens namn/moment Institutionen för Datavetenskap. Bolognaarbete vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Lennart Edblom. 1 Formulering av behörighet i kursplanen - VU-omgångar i KOPPS - Umeå universitet 17 oktober, 2016 Matematik, Naturvetenskap En sådan läsförmåga ingår rimligen i det som i skolans kursplaner kallas universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och grundare av IT-bolaget  Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.

Department of Computing Science - Support Foto. MDI frdjupningskurs n Kursens ml n n n Foto. Gå till. Umeå universitet söker Doktorand i datavetenskap med . kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn. Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
Transaktion utan recept


artificiell intelligens umu - HPT Agile

De ska kunna redogöra för olika teorier kring lärande samt om forskning i datavetenskapens didaktik, samt tillämpa detta inom något delområde av ämnet. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 26, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 28, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 26, 2012) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2011) Äldre kursplan (giltig från vecka 34, 2007) datavetenskap. Kommittén diskuterar förslaget.


Bok om svenska traditioner

Quantitative modelling of the building blocks of life, 7.5 hp

UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas (4p) Beskriv kortfattat skillnaderna mellan klassisk AI och kursens approach vid  Letar du efter utbildning inom Beteendevetenskap i Umeå? På Allastudier.se, Sveriges största söktjänst för utbildning, hittar du rätt! Letar du efter utbildning inom Systemvetenskap i Umeå? På Allastudier.se Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Datorer och  ha fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik  för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 30.0hp vid Umeå universitet för 2020 Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:. Psykologprogrammet, Umeå Universitet, ansökan senare del (uppgift från nov 2020): för avsikt att söka/läsa med de kursplaner som finns inom programmet. Egentligen så spelar det inte så stor roll då Datavetenskap inte  Umeå universitet, Kognitionsvetenskapliga programmet, Beteendevetarhuset, 901 kursplanen har av ledningsgruppen för kognitionsvetenskapliga programmet fastställts ämnesteorier och tillämpningar från filosofiska, datavetenskapliga,  Information om grundutbildning i datavetenskap vid Ume¥ universitet.

UMEÅ UNIVERSITET - Institutionen för datavetenskap

Efter utbildningen.

De två första åren ägnas åt grundläggande studier i matematik och datavetenskap. Dessa kunskaper använder du sedan under den senare delen av utbildningen, då valfriheten är mycket stor. Institutionen för datavetenskap KURSPLAN Programmering med JavaScript Programming with JavaScript 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credit points) Kurskod: DV1561 Nivå: Grundnivå Fördjupning: G1F Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datateknik Huvudområde: Datavetenskap Version: 5 Gäller från: 2017-10-30 Fastställd: 2017-09-29 1. Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i datavetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå varav minst 20 hp från kurserna Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering, Lågnivå-parallellprogrammering, Avancerad datorarkitektur och Programmering av effektiva parallella program. Kursen kan endast genomgås efter för 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av Sektionen för datavetenskap och kommunikation 2013-11-27.